Ehdot ja edellytykset

1. Luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus ostaa tavaroita AyurMarket.fi-myymälästä.
1.1. Rekisteröitynyt asiakas on oikeutettu tekemään ostoksia oikeushenkilön puolesta: ostoa tehdessään riittää, että oikeushenkilön tiedot täytetään toimitustietoihin, joita tarvitaan arvonlisäverolaskun laatimiseksi;
1.2. alle 16-vuotiailla luonnollisilla henkilöillä on oltava vanhemman tai huoltajan suostumus.

2. Asiakas on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
2.1. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun on ilmoitettava tarkka asuinosoitteesi: tämä on tarpeen paitsi tavaroiden toimittamista varten myös ostettuja tavaroita koskevan arvonlisäverolaskun laatimista varten;
2.2. Rekisteröitymisen yhteydessä on ilmoitettava puhelinnumerosi. Ennen tilauksen lähettämistä AyurMarket.fi-tiimi voi pyytää lisätietoja tilauksesi selvittämiseksi;
2.3. virheellisten tietojen antaminen voi rajoittaa asiakkaan pääsyä www.AyurMarket.fi -sivustolle.

3. Asiakas on vastuussa toimitustietojen oikeellisuudesta:
3.1. Ilmoita aina oikea postinumero toimitusosoitteeksi. 
3.2. Jos tiedot ovat epätarkkoja (tai virheellisiä), AyurMarket.fi-tiimi ei ole vastuussa mahdollisista toimitusongelmista, ja sillä on oikeus vaatia toimituksen uudelleen toimittamista ostajan antamien virheellisten tietojen vuoksi.

4. AyurMarket.fi varmistaa kävijöidensä tietojen turvallisuuden.
4.1. sitoudumme siihen, että kolmannet osapuolet eivät voi lukea tai muuttaa asiakastietokoneen ja palvelimen välillä liikkuvia tietoja.

5. AyurMarket.fi pidättää oikeuden:
5.1. Muokkaa sivun tietoja: tuotteita, tuotekuvauksia, hintoja ja sääntöjä. Jos Ayurmarket.fi sääntöihin tulee uusia kohtia, ne tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen;
5.2. rajoittaa sellaisten asiakkaiden pääsyä tälle verkkosivustolle, jotka eivät noudata näitä sääntöjä;
5.3. vaatia tilauksen kuljetuskustannusten korvaamista, jos asiakas peruuttaa tilauksen yksipuolisesti tai jos tavaroita vaihdetaan;

Verkkokaupan säännöt

Erilaisten tavaroiden verkkokauppa www.Ayurmarket.fi

1. Yleiset säännökset

1.1.Nämä tavaroiden osto- ja myyntiehdot (jäljempänä "ehdot"), kun ostaja on hyväksynyt ne (klikkaamalla "Vahvista tilaus" -painiketta ostaessaan tavaroita), ovat osapuolia sitova oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet, tavaroiden ostoehdot ja tavaroiden maksuehdot, tavaroiden toimitus- ja palautusmenettely, osapuolten vastuu sekä muut tavaroiden ostoon ja myyntiin liittyvät määräykset www.AyurMarket.fi -verkkokaupassa.

1.2. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa, muuttaa tai täydentää ehtoja milloin tahansa ottaen huomioon lakisääteiset vaatimukset.

2. Henkilötietojen suojaaminen

2.1. Kaikkia verkkokauppaan www.Ayurmarket.fi rekisteröityjä henkilötietoja koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisina ja ei-julkisina.


3. Ostajan oikeudet

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita www.Ayurmarket.fi -verkkokaupasta näiden ehtojen mukaisesti.

3.2. Ostajalla on oikeus peruuttaa www.Ayurmarket.fi kanssa tehty tavaranmyyntisopimus ilmoittamalla siitä Myyjälle kirjallisesti (sähköpostitse, ilmoittaen palautettavan tuotteen ja sen tilausnumeron) viimeistään 14 (neljäntoista) työpäivän kuluessa tuotteen toimituspäivästä, ainoastaan jos tuote on huonolaatuinen tai vahingoittunut.

3.3. Sääntöjen 3.2 kohdassa määrättyä ostajan oikeutta käytetään tavaroiden myyntiä ja palvelujen tarjoamista koskevien sääntöjen mukaisesti, kun sopimukset tehdään viestintävälineiden avulla, jotka on hyväksytty 17. elokuuta 2001 annetulla talousministerin asetuksella nro 258.

3.(4) Ostaja voi käyttää kohdassa 3.2 säädettyä oikeutta vain, jos tavarat eivät ole vahingoittuneet tai niiden ulkonäköä ei ole olennaisesti muutettu eikä niitä ole käytetty.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1.Ostajan on maksettava ja hyväksyttävä tavarat näiden ehtojen mukaisesti.

5. Myyjän oikeudet

5.1. Jos Ostaja yrittää heikentää verkkokaupan vakautta tai turvallisuutta tai rikkoo velvollisuuksiaan, Myyjällä on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Ostajan pääsy verkkokauppakeskukseen tai poikkeustapauksissa peruuttaa Ostajan rekisteröinti välittömästi ja ilman varoitusta.

5.2.Myyjällä on oikeus peruuttaa ostajan tilaus ilman ennakkoilmoitusta ostajalle, jos ostaja ei maksa tavaroita 3 (kolmen) työpäivän kuluessa siitä, kun hän on valinnut sääntöjen kohdissa 7.2.1. ja 7.2.2.2. määrätyt maksutavat.

6. Myyjän velvollisuudet

6.1.Myyjä sitoutuu kunnioittamaan ostajan oikeutta yksityisyyteen ja hänelle kuuluvia henkilötietoja, jotka on ilmoitettu ostoskeskuksen online-rekisteröintilomakkeessa.

6.2. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tilaamat tavarat ostajan ilmoittamaan osoitteeseen sääntöjen kohdassa 8 määritellyin ehdoin.

6.3. Jos Myyjä ei voi toimittaa ostajalle tilattua tavaraa tärkeiden olosuhteiden vuoksi, Myyjä sitoutuu tarjoamaan vastaavaa tai mahdollisuuksien mukaan samanlaista tuotetta. Jos Ostaja kieltäytyy hyväksymästä vastaavaa tai mahdollisimman samanlaista tuotetta, Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajan maksamat rahat 3 (kolmen) työpäivän kuluessa, jos ennakkomaksu on suoritettu.

7. Hinnat, maksutavat ja -ehdot

7.1.Verkkokaupassa ja tilauslomakkeessa olevien tavaroiden hinnat ilmoitetaan euroina arvonlisäveroineen.

7.2. Ostaja maksaa tavaran jollakin seuraavista tavoista:

7.2.1 Sähköisellä pankkimaksulla tarkoitetaan ennakkomaksua Ostajan käyttämän sähköisen pankkijärjestelmän kautta. Kun ostaja maksaa tavarat tällä tavoin, hän saa sähköisessä pankkijärjestelmässä maksun, joka on luotu hänen maksamansa tilauksen mukaisesti. Vastuu tietoturvasta on tässä tapauksessa kyseisellä pankilla, koska kaikki rahaliikenne tapahtuu pankin sähköisessä pankkijärjestelmässä. Pankkimaksut www.Ayurmarket.fi verkkokaupassa suoritetaan www.kevin.eu sähköisen maksujärjestelmän kautta.

7.2.2. maksu pankkisiirrolla - on ennakkomaksu, kun Ostaja tilauksen tulostamisen jälkeen siirtää rahaa verkkokaupan www.AyurMarket.fi pankkitilille.

7.3. Ostaja sitoutuu maksamaan viipymättä kohdissa 7.2.1 ja 7.2.2 tarkoitetuilla maksutavoilla. Edellä mainituissa tapauksissa, jollei sääntöjen kohdassa 5.2 määrätystä myyjän oikeudesta muuta johdu, tavarapaketti muodostetaan vasta sen jälkeen, kun maksu tavarasta on vastaanotettu, ja toimitusaika lasketaan siitä ajankohdasta.

8. Tavaroiden toimitus

8.1. Ostaja sitoutuu tavaroita tilatessaan ilmoittamaan toimituspaikan ja puhelinnumeron.

8.2. Ostaja sitoutuu vastaanottamaan tavarat itse. Jos ostaja ei voi itse ottaa tavaraa vastaan ja tavara on toimitettu ilmoitettuun osoitteeseen ja ostajan antamien muiden tietojen perusteella, ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä korvausta siitä, että tavara on toimitettu väärään osoitteeseen.

8.3. Tavarat toimittaa Myyjä tai sen valtuutettu edustaja.

8.4.Myyjä sitoutuu toimittamaan Tavarat Ostajalle tavaran kuvauksissa mainittujen määräaikojen mukaisesti. Näitä määräaikoja ei sovelleta tapauksissa, joissa Myyjällä ei ole tavaroita varastossa ja Ostajalle ilmoitetaan tilattujen tavaroiden puutteesta. Ostaja hyväksyy myös sen, että poikkeuksellisissa olosuhteissa tavaroiden toimitus voi viivästyä Myyjästä riippumattomien ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi. Tällaisessa tapauksessa Myyjä sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä Ostajaan sopiakseen tavaroiden toimittamisesta.

8.(5) Myyjä on kaikissa tapauksissa vapautettu vastuusta tavaroiden toimitusaikojen rikkomisesta, jos tavaroita ei toimiteta ostajalle tai niitä ei toimiteta ajoissa ostajan virheestä tai ostajasta riippumattomista olosuhteista johtuen.

8.6.Tavaroiden toimitushetkellä ostajan on tarkastettava lähetyksen kunto myyjän tai tämän valtuutetun edustajan kanssa. Kun Ostaja on allekirjoittanut laskun (konossementin) tai muun toimitusta ja lähetyksen hyväksymistä koskevan asiakirjan, lähetys katsotaan toimitetuksi hyvässä kunnossa. Jos ostaja huomaa, että toimitetun lähetyksen pakkaus on vahingoittunut (rypistynyt, kastunut tai muuten ulkoisesti vahingoittunut), ostajan on merkittävä tämä laskuun (rahtikirjaan) tai muuhun lähetyksen toimitus- ja hyväksymisasiakirjaan ja laadittava Myyjän tai tämän edustajan läsnä ollessa vapaamuotoinen lähetysvahinkoilmoitus. Jos ostaja laiminlyö tämän, myyjä vapautuu vastuusta ostajalle tavaroille aiheutuneista vahingoista edellyttäen, että vahingot johtuvat pakkauksen vahingoittumisesta, jota ostaja ei ole merkinnyt edellä esitetyn menettelyn mukaisesti.

8.7.Jos ostaja peruuttaa myyntisopimuksen sääntöjen kohdan 3.2 mukaisesti, ostaja vastaa kaikista suorista kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaroiden palauttamisesta myyjälle kuljetusmaksujen osalta. Näiden Myyjälle aiheutuneiden kustannusten määrä vähennetään rahamäärästä, jonka Ostaja on maksanut palautettavasta tuotteesta (tuotteista). Jos kuittaus ei kata Myyjän saatavaa kokonaan, eli jos Myyjän palautuskustannukset ylittävät palautettavan tavaran arvon, Ostaja sitoutuu maksamaan Myyjälle jäljelle jäävän summan 15 päivän kuluessa.

8.8. Tarkempia tietoja toimituksesta saat verkkokaupan verkkosivuilta www.AyurMarket.fi (katso asiakastuki - Toimitus).

8.9. Kun tavarat noudetaan UAB "AyurMarket.fi toimistosta, tavarat on noudettava 3 työpäivän kuluessa siitä, kun on saatu ilmoitus siitä, että tavarat ovat valmiina.

9. Takuu tavaroiden laadusta ja säilyvyydestä

9.1. Kunkin www.AyurMarket.fi -sivuston myymän tuotteen ominaisuudet on yleensä eritelty kunkin tuotteen kuvauksessa.

9.2.Myyjä ei ole vastuussa siitä, että verkkokaupassa olevien tavaroiden väri, muoto tai muut parametrit eivät välttämättä vastaa tavaroiden todellista kokoa, muotoa ja väriä ostajan käyttämän näytön ominaisuuksien vuoksi.

9.(3) Myyjä antaa tavaran laadulle tietynlaisten tavaroiden osalta määrätyn ajan takuun, jonka erityinen voimassaoloaika ja muut ehdot on ilmoitettava kyseisten tavaroiden kuvauksissa.

9.(4) Jos lainsäädännössä on määrätty tietyn tavaran käyttökuntoisuusaika, myyjä sitoutuu myymään tällaisen tavaran ostajalle siten, että ostajalle annetaan realistinen mahdollisuus käyttää sitä ennen käyttökuntoisuusajan päättymistä.

10. Vastuu

10.1. Ostaja on täysin vastuussa rekisteröintilomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Jos ostaja ei anna rekisteröintilomakkeessa täsmällisiä tietoja, myyjä ei ole vastuussa tästä aiheutuvista seurauksista.

10.2. Ostaja on vastuussa kirjautumistietojensa välittämisestä kolmansille osapuolille. Jos www.AyurMarket.fi tarjoamia palveluja käyttää kolmas osapuoli, joka on kirjautunut verkkokauppakeskukseen käyttäen Ostajan kirjautumistietoja, Myyjä pitää tätä henkilöä Ostajana.

10.(3) Myyjä vapautetaan kaikesta vastuusta, jos vahinko johtuu siitä, että ostaja ei ole tutustunut näihin ehtoihin myyjän neuvoista ja velvoitteista huolimatta, vaikka hänelle on annettu siihen mahdollisuus.

10.4.Jos Myyjän verkkokauppa sisältää linkkejä muiden yritysten, laitosten, organisaatioiden tai henkilöiden verkkosivustoille, Myyjä ei ole vastuussa niiden sisältämistä tiedoista tai toimista eikä valvo, kontrolloi tai edusta näitä yrityksiä tai henkilöitä.

10.5. Vahingon sattuessa syyllinen osapuoli korvaa toiselle osapuolelle välittömät vahingot.